PL | ENG

revitapark logo top

Karolina Czyż1, Marcin Szala1, Jacek Nycz1
1
Zakład Fizyki Chemicznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pochodne 1,10-fenantroliny (o-fenantroliny) należą do najpopularniejszych przedstawicieli spośród grupy fenantrolin, do których należy łącznie 10 izomerów. Izomery te różnią się wzajemnym położeniem atomów azotu. To ważna grupa N-heterocykli oparta o szkielet węglowy fenantrenu. Cechą charakterystyczną jest kątowe połączenie pierścienia benzenu z dwoma skrajnymi pirydynowymi (Schemat 1).

Patrycja Marczewska, Dariusz Szeremeta, Mieczysław Sajewicz
Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Źródłami zanieczyszczeń gleby i gruntów są w dużej mierze zakłady przemysłowe, ścieki opadowe, komunikacja miejska oraz niewłaściwa działalność rolnicza. Przemysł środków agrochemicznych oraz rolnictwo należą do sektorów gospodarki o największym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, dlatego ważne jest kontrolowanie ilość produkowanych oraz stosowanych środków ochrony roślin [1].

Dr inż. Bartosz Kowalski

Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach

Laboratorium technik remediacyjnych „Revita Park” poza standardowymi zanieczyszczeniami, którymi wiele innych laboratoriów środowiskowych na co dzień się zajmuje (oznaczenia metali ciężkich, anionów nieorganicznych, czy też oznaczenia WWA, PCB oraz pestycydów w próbkach wód i gleb),będzie również zajmowało się oznaczaniem wielu różnych nowych zanieczyszczeń, które nie są na co dzień jeszcze oznaczane.  Będą to związki należące do tzw. grupy „emergingcontaminants”, czyli związków, których obecność w środowisku jest niepożądana i których to obecność należy monitorować. Oznaczenie tych związków stało się możliwe w ostatnich latach ze względu na postęp technologiczny, związany z produkcją nowych sprzętów, za pomocą których można oznaczać coraz to niższe zawartości związków w różnych próbkach. Do takiej właśnie grupy związków zaliczają się środki opóźniające palenie (flameretardants), których oznaczanie do tej pory prowadzono na Politechnice Śląskiej w Gliwicach [1-3]. 

A. Nowok, J.E. Nycz

Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, Polska.

Fenantroliny to grupa związków chemicznych, posiadających dwa atomy azotu w trzech pierścieniach benzenowych (Schemat 1). Najbardziej interesującą grupą fenantrolin są 1,10 fenantroliny z uwagi na ich zdolność tworzenia kompleksów z wieloma metalami. Są one materiałami doskonale rozpuszczalnymiw wielu rozpuszczalnikach organicznych.

Krzysztof Byrdy1, Karolina Czyż1, Marcin Szala1, Jacek E. Nycz1
1Zakład Fizyki Chemicznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tlenek grafenu to jeden z materiałów charakteryzujących się bardzo dobrymi właściwościami sorpcyjnymi, ponadto szeroka gama występujących w jego strukturze grup tlenowych pozwala na jego modyfikacje w celu zwiększenia możliwości absorbowania substancji. W dzisiejszych czasach, dobie wysoko rozwiniętego przemysłu narastającym problemem jest zanieczyszczenie wód stąd coraz częstsza potrzeba stosowania wszelakiego rodzaju filtrów wody zwłaszcza do wody pitnej, ścieków przemysłowych i komunalnych. Materiał w postaci zmodyfikowanego tlenku grafenu świetnie wpasowuje się w te potrzeby.