PL | ENG

revitapark logo top

Obszar współpracy obejmuje:

- promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uczelni;
- organizację praktyk i staży dla studentów Uczelni;
- udział Revita Parku w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych;
- angażowanie wykwalifikowanej kadry Revita Parku w prowadzenie zajęć ze studentami;
- uczestniczenie Revita Parku w fundowaniu stypendiów dla studentów Uczelni;
- promowanie przez Strony idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego;
- współpraca w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego Uczelni, w tym wspólne organizowanie konferencji.