PL | ENG

revitapark logo top

Szybki rozwój technologii, wzrost konkurencji na rynku oraz wzrost świadomości ekologicznej u przedsiębiorców i przedstawicieli władz wymaga od uczestników rynku dostępu do bieżących badań nad rewitalizacją terenów zdegradowanych oraz profesjonalnego sprzętu badawczego. Dzięki temu możliwe są oceny i analizy zanieczyszczeń, a także wzrost świadomości z zakresu dbałości o środowisko naturalne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku nasze Laboratorium oferuje szeroki zakres badań i usług. Prowadzimy badania klasyfikacyjne gruntów, odpadów porzuconych i pozostawionych, a także jakościowe wód. Ponadto mamy możliwość prowadzenia badań odwiertowych w terenie (pobór próbek gruntu do badań). Dzięki naszym badaniom można stwierdzić czy woda, teren na którym mieszkasz lub prowadzisz działalność jest bezpieczny dla życia i zdrowia.

Zajmujemy się również doradztwem i działalnością usługową dla innych podmiotów gospodarczych w zakresie opracowania, udoskonalania stosowanych metod badawczych, tworzeniu dokumentacji, szkoleń z zakresu rewitalizacji, remediacji środowiska i szerokim spektrum badań analitycznych, zgodnych z zapotrzebowaniem naszych klientów. Realizujemy, także outsourcing badań laboratoryjnych.

Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą pomiarową, w tym: ICP-OES Optima 8000 (do oznaczania większości pierwiastków, Perkin Elmer), GF-AAS PinAAcle 900Z (do oznaczania wybranych pierwiastków, Perkin Elmer), chromatografem jonowym Basic IC plus 883 (do oznaczania anionów, Metrohm) oraz chromatografem cieczowym HPLC Waters Alliance z detektorem spektrofotometrycznym (UV-VIS) oraz fluorescencyjnym (FL).

Nasze badania prowadzimy kilkoma nowoczesnymi metodami. Jedną z nich jest metoda ICP-OES (emisyjna spektrometria optyczna ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie), która umożliwia analizę zarówno jednego pierwiastka jak i analizę wielopierwiastkową w bardzo krótkim czasie. Dzięki tej metodzie łatwo możemy oznaczyć wartości główne, jak i śladowe zanieczyszczeń w tej samej próbce. Dzięki wysokiej temperaturze plazmy możliwe jest oznaczenie pierwiastków o wysokich potencjałach wzbudzenia. Nie używając elektrod nie zanieczyszczamy badanego materiału.

Drugą metodą jest chromatografia jonowa, która również pozwala w krótkim czasie oznaczać kilkanaście jednocześnie kilkanaście kationów i anionów, jak i jonów organicznych i nieorganicznych nawet w niewielkiej ilości badanego materiału. W tej metodzie stosujemy przyjazne dla środowiska odczynniki. Dzięki analizie specjalistycznej istnieje możliwość oznaczania jonów jednego pierwiastka na różnych stopniach utlenienia.

Trzecią metodą jest GF-AAS przy zastosowaniu pieca grafitowego w procesie atomizacji.

Laboratorium specjalizuje się w szczególności w badaniu terenów zdegradowanych, poprzemysłowych, rolniczych, miejskich etc. W ramach swojej działalności umożliwia kompleksowe oznaczanie parametrów chemicznych (praktycznie wszystkich pierwiastków i anionów nieorganicznych: fluorki, chlorki, bromki, jodki, azotyny, azotany, siarczany(VI), fosforany(V)) w wodzie powierzchniowej, podziemnej, ze studni, wodociągowej i ściekach.

W ramach naszych badań możliwe jest również oznaczanie parametrów chemicznych gleb, odpadów i osadów dennych. Na Państwa życzenie istnieje również możliwość wykonania bardziej specjalistycznych oznaczeń takich jak: pozostałości wybranych związków organicznych (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), pestycydy oraz inne) w próbkach wód, gleb i odpadów.

Oferta skierowana jest do wszystkich odbiorców, w tym osób indywidualnych i firm, rolników, stacji uzdatniania wody, przedsiębiorstw wodno – ściekowych.

Cena pakietu podstawowego wynosi od 250 zł i pozostaje do indywidualnych negocjacji.

Zainteresowany? Kliknij aby napisać lub zadzwoń 888 888 188

Jeżeli nie wyrażaja Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie będziemy mogli odpowiedzieć a wiadomość nie zostanie do nas przesłana.

Kreator formularzy by JoomlaShine