PL | ENG

revitapark logo top

Praktyki zawodowe

W okresie od 7.05 – 01.06.2018 r. w ramach umowy o współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie cztery uczennice III klasy Technikum o specjalności technik analityk odbywały w naszym laboratorium praktyki zawodowe.

Tematyka praktyk obejmowała następujące zagadnienia:
• Przygotowywanie próbek do analizy (m.in. gleby, wody, kruszywa, paliwo stałe, spoiwo, osady);
• Przygotowywanie odczynników chemicznych stosowanych do analiz;
• Przeprowadzanie analiz chemicznych metodami instrumentalnymi:
- ICP-OES – oznaczenie metali i metaloidów,
- IC – oznaczenie anionów nieorganicznych;
• Przeprowadzanie analiz chemicznych metodami klasycznymi:
- oznaczenie strat podczas prażenia,
- oznaczenie wilgotności,
- oznaczenie zawartości popiołu,
- oznaczenie zawartości części lotnych;
• Analiza i interpretacja otrzymanych wyników;
• Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji laboratoryjnej.