PL | ENG

revitapark logo top

Szkolenie doskonalące – Dokumentowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015 realizowane w ramach projektu pt.: ,,Innovative Start”.

W dniach 28-29.05.2018 r. w Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji ,,RevitaLab” odbyło się szkolenie z systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie dotyczyło następujących zagadnień:
• Terminologia stosowana w systemach zarządzania: jakością i środowiskowego,
• Rozwój i struktura norm ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015,
• Interpretacja wymagań normy ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015 pod kątem wymagań dokumentacyjnych,
• Opracowywanie wymagań dokumentacyjnych w standardzie ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015,
• Aspekty środowiskowe – metody i kryteria,
• Opracowanie przykładowych procedur identyfikacji i analizy aspektów środowiskowych, analiza wybranych aspektów zarządzania jakością.