PL | ENG

revitapark logo top

W czasie I Forum Remediacji, Rewitalizacji i Zielonej Energii rozmawiano o tym jak zmienić oblicze terenów poprzemysłowych nadając im nowe funkcje oraz jak wykorzystać w tym zieloną energię. Celem I Forum było przedstawienie kierunków rozwoju badań i osiągnięć z zakresu rewitalizacji i remediacji (czyli oczyszczania) terenów poprzemysłowych.

Środowisko biznesowe mogło dzięki temu poznać nowe rozwiązania technologiczne, które wspomagają powyższe procesy i pozwalają na polepszenie swojej oferty i usług. Forum zostało podzielone na dwa panele dyskusyjne, podczas których przybyli Goście mogli posłuchać ciekawych wystąpień Prelegentów ze świata nauki i biznesu oraz podzielić się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Ponadto uczestnicy poznali nowe technologie badawcze z zakresu nadawania terenom poprzemysłowym nowych funkcji i zobaczyli mapy lotnicze takich miejsc, tworzone do usprawnienia procesów rewitalizacji. Nie zabrakło także pokazów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Przybyłych Gości i Prelegentów przywitał w imieniu Parku oraz Zarządu Spółki nadzorujące Park – dyrektor Krzysztof Kowalski. Moderatem Forum był dr Błażej Bzowski. Wśród naszych Prelegentów byli: Janusz Kahl - Prezes NordicHouse, duński, fiński i szwedzki konsul honorowy w Krakowie, Krzysztof Bryzgalski – Prezes Progressive AeroPhoto, Dr hab. Eleonora Wcisło i Dr Janusz Krupanek z IETU, Dr inż. Bartosz Kowalski (laborant w Laboratorium Technik Remediacji), oraz doktoranci: Marcin Szala, Karolina Czyż, Robert Rutkowski, Patrycja Marczewska, Mateusz Pławecki.

W pierwszej części prezentacje dotyczyły aspektów chemicznych: dr inż. Bartłomiej Kowalski opowiedział uczestnikom o możliwościach analiz jakie można przeprowadzić w Laboratorium Technik Remediacyjnych Parku Przemysłowo – Technologicznego REVITA PARK. Zaproszeni doktoranci Uniwersytetu Śląskiego: magistrowie: Marcin Szala i Karolina Czyż przedstawili nowe możliwości związane z pochłanianiem szkodliwych metali ciężkich przez barwniki. Z kolei przedstawiciele świata biznesu – panowie – Krzysztof Bryzgalski i Robert Rutkowski opowiedzieli uczestnikom o możliwościach oszacowania terenów skażonych, takich jak: hałdy czy składowiska odpadów przy użyciu samolotów i dronów. A także o możliwościach technicznych przy przetwarzaniu uzyskanych informacji. 

Po krótkiej przerwie, w czasie której nasi Prelegenci odpowiadali na pytania indywidualne Gości, rozpoczął się II panel dyskusyjny I Forum. Zaproszeni przedstawiciele Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – dr Janusz Krupanek oraz dr hab. Eleonora Wcisło przedstawili innowacyjne metody szacowania zanieczyszczeń na zdegradowanym terenie m.in.: metalami ciężkimi i tworzeniem map zagrożeń zachorowania na choroby nowotworowe w różnych grupach wiekowych (dorośli, dzieci, osoby starsze) dla wskazanych terenów. Takie szacowanie wspomaga przy podjęciu decyzji czy dany teren może zostać zrewitalizowany pod cele usługowe, przemysłowe, rekreacyjne lub mieszkaniowe.

Z kolei zaproszony na konferencję Konsul Honorowy czterech państw skandynawskich: Danii, Finlandii, Islandii i Szwecji – Janusz Kahl – przedstawił perspektywy jakie niesie uczestnictwo w utworzonym South Poland Cleantech Cluster -klastrze, utworzonym w Polsce na wzór klastrów skandynawskich. Forum zakończyły prelekcje dwóch doktorantów Uniwersytetu Śląskiego – magistrów – Patrycji Marczewskiej oraz Mateusza Pławeckiego. Pani Patrycja przybliżyła nam temat usuwania chlorowych pochodnych związków organicznych występujących w terenach poprzemysłowych. Z kolei Pan Mateusz opowiedział o nowych rozwiązaniach z zakresu materiałów mogących mieć potencjalne zastosowanie w fotowoltaice.

Równolegle z sesją naukowa odbyła się chemiczna sesja postrowa doktorantów Uniwersytetu Śląskiego oraz prezentacja możliwości i sprzętu Laboratorium Technik Remediacyjnych.

Zamknięcia I Forum Remediacji, Rewitalizacji i Zielonej Energii dokonał Dyrektor Krzysztof Kowalski, który zaprosił doktorantów oraz świat biznesu do współpracy z Parkiem.

Dziękujemy za udział wszystkim Gościom, Prelegentom oraz Uczestnikom.

Relację online można zobaczyć na naszym fanpage: Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK. A my zapraszamy do krótkiej fotorelacji.