PL | ENG

revitapark logo top

Nasz Park otrzymał zaproszenie na konferencję pt. „Czy Odra może być naszą szansą?”, która odbyła się 09 marca 2016 roku o godz. 10.00 w Kędzierzynie-Koźlu. Organizatorem konferencji był Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wydarzenie patronatem honorowym objęła Grupa Azoty ZAK S.A.

Spotkanie miało charakter debaty, w której udział wzięli między innymi: przedstawiciele władz Miasta Kędzierzyna-Koźla, Grupy Azoty ZAK S.A., PwC Polska Sp. z o.o., CTL Chemkol Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle Terminale  Sp. z o.ol., Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dorzecza Odry "Teraz Odra", Value Quest Fundusz Inwestycyjny, Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o.

Pan Wojciech Słowiński (PwC Polska Sp. z o.o.) dokonał analizy możliwości wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej do transportu towarów przez Grupę Azoty. Z kolei Pan Mirosław Ptasiński (viceprezes Zarządu Grupa Azoty) podkreślił istotę portu Grupy Azoty ZAK, jako znaczącego elementu odrzańskiej infrastruktury.

Po przerwie kawowej mogliśmy wysłuchać kolejnych wystąpień w tym: Pana Zbigniewa Żuka (członek zarządu Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z o.o.), który zaprezentował plany rozwoju Portu.

Dzięki Panu Januszowi Bialic (viceprezes Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dorzecza Odry „Teraz Odra”) poznaliśmy stan obecny i przyszłość przemysłu stoczniowego Kędzierzynie-Koźlu. Znaczenie jakie ma Odra, dla tego miasta omówił Viceprezydent Miasta – Pan Artur Maruszczak.

Następnie odbyła się debata pt. „Odra szansą rozwoju gospodarki i logistyki Kędzierzynie Koźlu”. Udział w niej wzięli: Adam Mrozicki- Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Logistyki Grupa Azoty S.A.; Andrzej Rusek- Prezes Zarządu CTL Chemkol Sp. z o.o.; Sabina Nowosielska- Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle; Jarosław Zemło- Dyrektor Inwestycyjny Value Quest Fundusz Inwestycyjny; Jacek Małek- Prezes Zarządu Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o.

Dla naszego Parku zaproszenie to było ogromnym wyróżnieniem. Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w konferencji i możliwość poznania możliwości regionu nadodrzańskiego.