PL | ENG

revitapark logo top

W dniu 9 czerwca 2015 roku Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK oraz Politechnika w Koszycach – wydział budowlany  (Stavebni Fakulta Technickej Univerzity v Kosicach) nawiązały kontakt dotyczący współpracy i wymiany naukowo-technologicznej w ramach platformy naukowej Parku.

W ramach współpracy planowany jest udział pracowników naukowych z TUKE w I FORUM REMEDIACJI, REWITALIZACJI I ZIELONEJ ENERGII. Oprócz wspólnych prelekcji, planowane jest na 30 czerwca

TUKE

br. podpisanie umowy o współpracy między Parkiem, a Uczelnią. 

 

revitare logo

IETU logo

logo B 

W dniach 6.10.-8.10.2015r. Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK jest jednym ze sponsorów IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych” odbywającej się w Chorzowie. Konferencja organizowana jest wspólnie przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego z siedzibą w Lędzinach.

Celem konferencji jest prezentacja wyników prac naukowo – badawczych i praktycznych rozwiązań technicznych wspierających rewitalizację terenów poprzemysłowych. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest przekształcenie terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną.

Z dniem 28.02.2012 rozpocznie się następujący przetarg:

UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO REVITA PARK W KATOWICACH KONTRAKT 1:  ROBOTY BUDOWLANE DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2014 roku. Zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2014 roku. Zakup wiertnicy na podwoziu samochodowym.