PL | ENG

revitapark logo top

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zapytanie o ofertę z dnia 7.04.2014 roku.

Zapytanie o ofertę - zakup mebli

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zapytanie o ofertę z dnia 13.02.2014 roku.

ZAPYTANIE O OFERTĘ: 

ZAPYTANIE O OFERTĘ na wykonanie audytu zewnętrznego realizowanego projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-00-013/10 pn. „Utworzenie Parku przemysłowo-technologicznego „Revita Park” w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OPTIREM sp. z o.o. i spółka sp.k. z siedzibą w Mysłowicach 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 31
NIP: 222-081-80-05, REGON: 240508741, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267748, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez komplementariusza - OPTIREM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-084 Katowice, ul. Opolska 22, NIP 634-255-92-22, REGON: 278095597, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000170920, Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, którą reprezentuje:

Zarząd: Paweł Zieliński – Prezes Zarządu, Sylwia Dyrbuś – Członek Zarządu.

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą:

UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO REVITA PARK W KATOWICACH – KONTRAKT 1: ROBOTY BUDOWLANE DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU.

DOKUMENTY - KONTRAKT 1

DECYZJA O WYBORZE WYKONAWCY

Pytania i odpowiedzi


Dokumenty w formie PDF:

Załączniki Programu Funkcjonalno-Użytkowego w formie spakowanej ZIP:

Zestaw wybranych dokumentów w wersji spakowanej ZIP: