PL | ENG

revitapark logo top

Wraz z Laboratorium AP Geotechnika, które jest partnerem oraz najemcą w Parku, zapraszamy na szkolenie warsztatowe - Podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 z Mirosławem Pytaszem (Auditor PCA) odbędzie się 15 marca 2017 roku.

Celem szkolenia jest zapoznanie z Systemem Zarządzania dla akredytowanego laboratorium na podstawie wymagań w/w normy oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji.

Warsztat kierujemy do wszystkich laboratoriów, które poprzez wdrożenie systemu i uzyskanie certyfikatu akredytacji chcą potwierdzić wiarygodność i niezależność otrzymywanych przez nie wyników badań. W czasie warsztatu omówimy wymagania systemowe oraz technologiczne normy.

Koszt takiego szkolenia wynosi 500zł/netto za uczestnika. W cenę wliczone są: udział w szkoleniu, poczęstunek kawowy x 2, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do kontaktu z współorganizatorem szkolenia – Laboratorium AP Geotechnika (które jest również Najemcą oraz Partnerem Parku Przemysłowo-Technologicznego Revita PARK) – Panem Tomaszem Kapicą pod adresem email: tomasz.kapica@apgeotechnika.pl oraz apgeotechnika@apgeotechnika.pl