PL | ENG

revitapark logo top

We wtorek 8 grudnia 2015 roku odbyło się, na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego REVITA PARK, szkolenie na temat „Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy”. Organizatorem spotkania było Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji.

W ramach szkolenia przeprowadzono dwa panele dyskusyjne w czasie, których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z szeroko pojętą problematyką pobierania próbek wody, gleby i materiałów stałych oraz poznania nowoczesnych technik pobierania i przygotowywania tych próbek, co stanowi integralną część procesu analitycznego.

W szkoleniu uczestniczyli: studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pracownicy Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji REVITA PARK, firmy APGeotechnika oraz goście z innych instytucji współpracujacych z Parkiem.

Szkolenie zostało rozpoczęte krótkim powitaniem wygłoszonym do przybyłych gości przez Konsultanta Naukowego REVITA PARK dra Bartosza Kowalskiego.
Pierwszy odczyt wygłosił mgr inż. Dawid Kruk, który reprezentował Laboratorium Badania Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. Gliwice. Nasz Gość jako doświadczony praktyk pobierania próbek wód i ścieków opowiedział zebranym uczestnikom szkolenia o narzędziach (ręcznych i automatycznych) służących do pobierania różnego rodzaju próbek wód oraz o praktycznych problemach związanych z pobieraniem próbki reprezentatywnej. W ramach wystąpienia wielu uczestników było zaciekawionych prezentowaną tematyką.

W drugiej kolejności swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem podzielił się z uczestnikami dr inż. Andrzej Porszke z firmy APGeotechnika, który opowiedział o narzędziach i problemach związanych z pobieraniem próbek stałych do analizy chemicznej. Dr Porszke uzmysłowił słuchaczom, że nawet najprostsze narzędzie do pobierania próbek wymaga operatora z odpowiednim doświadczeniem, który pobierze odpowiednią próbkę. Źle pobrana próbka do analizy może powodować wyciągnięcie całkowicie błędnych wniosków, co do dalszego postępowania z danym materiałem. W ramach tego wystąpienia również pojawiło się wiele zapytań od uczestników.

W przerwie kawowej uczestnicy mieli możliwość porozmawiania z prelegentami na osobności i nawiązania nowych kontaktów. W ramach przerwy zaprezentowano uczestnikom Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji. Zapoznano przybyłych ze znajdującą się w nim aparaturą pomiarową.

Po przerwie odbyła się prelekcja Konsultanta Naukowego Laboratorium – mgra Dawida Krupińskiego, który opowiedział o znormalizowanym pobieraniu próbek, skupiając się na wymaganiach ustawowych, co do ilości próbek i sposobu pobierania próbek reprezentatywnych.

Jako ostatni uczestnik wystąpił dr inż. Bartosz Kowalski, który w swojej prezentacji dotyczącej analityki zanieczyszczeń środowiska opowiedział o najważniejszych aspektach środowiskowych związanych z odpowiednim pobraniem próbek do analizy oraz podał przykłady pobierania mniej typowych próbek do analizy, jak próbki wody deszczowej czy próbki warstwy ornej gleby. Na koniec podsumował szkolenie i podziękował uczestnikom za przybycie.