PL | ENG

revitapark logo top

O partnerze

IETU logo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest placówką naukowo-badawczą. Powstał w 1972 roku jako katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska i uzyskał status Centrum Ochrony Środowiska. W 1992 roku przekształcono go w samodzielną jednostkę. Celem działalności naukowo-badawczej jest tworzenie podstaw naukowych dla realizacji działań na rzecz odbudowy i rozwoju środowiska terenów uprzemysłowionych oraz zurbanizowanych.
Instytut stanowi zaplecze naukowo-badawcze Ministerstwa Środowiska. Przygotowuje ekspertyzy dla Ministerstwa, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak i innych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw przemysłowych z terenu całego kraju, wydaje opinie i doradza w kwestii podejmowanych działań proekologicznych.