PL | ENG

revitapark logo top

stopka

„Utworzenie Parku przemysłowo-technologicznego „Revita Park”

Wartość projektu: 21 309 931,21 zł

Wartość dofinansowania: 6 724 117,52 zł

Beneficjent: OPTIREM Spółka z o.o. i spółka – spółka komandytowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

 Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji

Przedmiotem projektu był remont budynków poprzemysłowych pozostałych po upadłym przedsiębiorstwie Huta Baildon S.A. w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9 oraz ich wyposażenie w aparaturę, sprzęt i urządzenia, w celu uruchomienia Parku przemysłowo-technologicznego, działającego w zakresie technologii rewitalizacji i remediacji.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do współpracy w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dotyczących rewitalizacji terenów poprzemysłowych.  

W wyniku realizacji projektu zapewniono przedsiębiorcom korzystne warunki do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej i dostęp do innowacji w szczególności poprzez:

  • przygotowanie odpowiednich dla ich potrzeb budynków i pomieszczeń, wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną,
  • utworzenie platformy przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami oraz wypracowanie form współpracy nauka – biznes,
  • zapewnienie dostępu do nowocześnie wyposażonego laboratorium technik remediacyjnych,
  • zapewnienie usług doradczych.

Zakres prac, realizowanych w latach 2012 – 2014, obejmował adaptację 3 budynków dla potrzeb parku przemysłowo – technologicznego, w tym termorenowacja ścian i dachów, wykonanie ścian działowych, posadzek, zapewnienie instalacji wewnętrznych: wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, c.o. , prace wykończeniowe,  wyposażenie pomieszczeń w niezbędnych sprzęt komputerowy i biurowy, wyposażenie laboratorium w specjalistyczną aparaturę oraz zagospodarowanie terenu.

Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości i stworzenie nowych miejsc pracy przez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, efektywne zarządzanie majątkiem produkcyjnym oraz świadczenie usług infrastrukturalnych i doradczych.