PL | ENG

revitapark logo top

Nanocząsteczki w spoiwie hydroizolacyjnym to innowacyjne rozwiązanie dla budownictwa, rewitalizacji i górnictwa. 17 maja 2016 roku w ramach konferencji „Nanotechnologia – przyszłość inżynierii spoiw hydroizolacyjnych” – odbywającej się w Parku Przemysłowo-Technologicznym Revita PARK – przedstawiciele oraz właściciele Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych zaprezentowali spoiwo mineralne ClayFill, które jest innowacją w branży budowlanej, melioracyjnej, górniczej i rewitalizacyjnej.

Temat konferencji wpisuje się w specjalizację Parku, związaną z remediacją i rewitalizacją. Środowisko biznesowe oraz naukowe zgromadzone na Konferencji poznało innowacyjne nanospoiwo ClayFill, które dzięki szerokiemu zastosowaniu wspiera wielu przedsiębiorców na całym świecie.  Dzięki spotkaniu przybyli Goście mogli poznać nowe rozwiązanie technologiczne jakim jest spoiwo mineralne ClayFill, które wspomaga powyższe branże i pozwala na polepszenie oferty i usług przedsiębiorstw. Konferencję podzielono na dwa panele dyskusyjne, podczas których przybyli Słuchacze mogli zobaczyć Zakład Spoiw Mineralnych w Koniecpolu, gdzie produkowane jest nanospoiwo oraz poznać właściwości samego spoiwa podczas prezentacji chemicznej w sali audiowizualnej RevitaLAB.

W imieniu Parku konferencję otwarła Pani Manager – Liliana Bielas – Kostyra. Przywitała Gości oraz zapoznała ze strukturą Parku i wstępnie nakreśliła profil badań nad nanospoiwem. Wśród prelegentów znaleźli się właściciele Firmy PRGW – Pan Roman Kuś i Pani Grażyna Janik, a także specjaliści – inżynierowie, na co dzień zajmujący się nanospoiwem - Robert Tomaszewski i Tomasz Kopeć. Panowie Tomaszewski i Kopeć zaprezentowali Zakład Spoiw Mineralnych w Koniecpolu oraz linię produkcyjną dla ClayFill. Ponadto uczestnicy mogli zobaczyć już zrealizowane projekty przy użyciu nanospoiwa. 

W ostatnim wystąpieniu pierwszej części Spotkania – Pan Roman Kuś zaprezentował nam jak nanospoiwo sprawdza się w pracach w terenie. Ponadto zaprezentowano ciekawy film z zakresu przeprowadzonego projektu budowlanego przy użyciu nanospoiwa. Na koniec zadano pytania prelegentom do przeprowadzonych prezentacji.

Po krótkiej przerwie, w czasie której nasi Prelegenci i Przedstawiciele Parku odpowiadali na pytania indywidualne Gości, rozpoczęła się druga część Nanokonferencji.

W tej części naocznie mogliśmy się przekonać o właściwościach nanospoiwa oraz o wytrzymałości na różne czynniki zewnętrzne przygotowanego produktu. Porównano właściwości mieszanki z innymi dostępnymi na rynku. ClayFill jako jedyny zachował swoje właściwości. Część chemiczna była prezentowana w Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji – RevitaLAB.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Parku oraz Laboratorium. Równolegle z Konferencją odbyła się wystawa zdjęć prezentująca 25-lecie działalności Firmy PRGW, którą będzie można oglądać w Parku przez kolejne dni w sali audiowizualnej RevitaLAB. 

PRGW G. Janik, R. Kuś Sp. Jawna to firma współpracująca z Parkiem w oparciu o podpisaną umowę ramową. W Konferencji uczestniczyli również najemcy Parku, w tym firma AP Geotechnika, NEXA. 

Instytucja Otoczenia Biznesu jaką jest Park, prowadzi również wspólnie z PRGW badania nad istitnymi cechami i funkcjonalnościami użytkowymi spoiwa, które zostały wskazane w projekcie unijnym – Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.