PL | ENG

revitapark logo top

Wraz z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym zapraszamy do udziału w Konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu. Jako Parki partnerskie uczestniczymy wspólnie w organizowanych razem wydarzeniach (konferencja wyjazdowa - ). Nasza współpraca wynika z podobnych specjalizacji – remediacji, badań wody oraz analiz chemicznych.

Celem Konkursu jest „identyfikacja i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Pomysły zostaną wybrane w ramach ogólnopolskiego Konkursu przez powołaną Komisję Konkursową.Tym samym promowane będą nowe idee mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle”.

Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronach:

- http://konkurs-ntkm.pl/

- http://www.ntkm.pl/

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentacją konkursową.