PL | ENG

revitapark logo top

Niedawno otrzymaliśmy kolejne zaproszenia na konferencję wyjazdową. Tym razem wzięliśmy udział w dwudniowym (7.04.-8.04.2016) Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego  pod tytułem: „Rozwój społeczno-gospodarczy regionu a działalność instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim”.

W czasie Forum poruszono między innymi temat roli i znaczenia instytucji otoczenia biznesu w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu. Istotnymi zagadnieniami debaty była między innymi rola tychże instytucji w polityce regionalnej; zależność pomiędzy działalnością instytucji, a poziomem i dynamiką rozwoju gospodarczego; znaczenie współpracy przedsiębiorstw, instytucji i jednostek samorządu; usługi jakie oferują instytucje i sprzyjała one ich rozwojowi.

Omówiono także funkcjonowanie takich instytucji w województwie śląskim oraz jakie są potrzeby, zagrożenia i wyzwania na przyszłość dla takich instytucji.

Pod hasłem „Samorząd Województwa Śląskiego jako element systemu otoczenia biznesu” omówiono możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich na działalność instytucji otoczenia biznesu, a także instrumenty finansowe jako skuteczna forma wsparcia przedsiębiorstw w województwie śląskim. Wskazano również formy wsparcia dla sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedstawiono również rolę i znaczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach rozwoju społeczno – ekonomicznego regionu.

Jako Park Przemysłowo-Technologiczny, również jesteśmy instytucją otoczenia biznesu. Dlatego też było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym Forum.