PL | ENG

revitapark logo top

W dniach od 18 maja do 20 maja 2016 roku w Parku Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK odbyło się szkolenie chemiczne pod nazwą: „Chromatografia cieczowa - specjalistyczne szkolenie laboratoryjne”. Prowadzącym była Pani dr inż. Sylwia Magiera z Politechniki Śląskiej. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Bioszkolenia.

Szkolenie dla młodych chemików podzielone zostało na trzy dni zajęć. Bioszkolenie otworzyła Manager Parku - Liliana Bielas-Kostyra, prezentując Park oraz strefę RevitaLAB. Następnie w ramach pierwszych zajęć z chromatografii cieczowej - dr inż. Sylwia Magiera rozpoczęła wstępną część szkolenia - Chromatografia cieczowa w teorii. 

Drugiego dnia szkolenia słuchacze poznawali proces badania chromatografem cieczowym HPLC-UV-FL Waters Alliance od strony praktycznej. Zajęcia odbyły się w Laboratorium Analiz Chemicznych RevitaLAB (Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji). Każdy z uczestników kursu otrzymał dwa zadania do wykonania w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.

Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy najpierw kończyli  ćwiczenia praktyczne przy chromatografie cieczowym w Laboratorium RevitaLAB, a następnie przystąpili do egzaminu z zakresu chromatografii.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnie zdanego tekstu i otrzymania certyfikatu uprawniającego do pracy przy chromatografie.

Temat szkolenia wpisuje się w specjalizację Parku, związaną z transferem technologii i szkoleniami w ramach badań nad remediacją i rewitalizacją. Park jest Instytucją Otoczenia Biznesu i prowadzi wspólnie z Politechniką Śląską badania będące częścią prac magisterskich studentów Wydziału Chemicznego.