PL | ENG

revitapark logo top

revitare logo

IETU logo

logo B 

W dniach 6.10.-8.10.2015r. Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK jest jednym ze sponsorów IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych” odbywającej się w Chorzowie. Konferencja organizowana jest wspólnie przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego z siedzibą w Lędzinach.

Celem konferencji jest prezentacja wyników prac naukowo – badawczych i praktycznych rozwiązań technicznych wspierających rewitalizację terenów poprzemysłowych. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest przekształcenie terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną.

Z dniem 28.02.2012 rozpocznie się następujący przetarg:

UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO REVITA PARK W KATOWICACH KONTRAKT 1:  ROBOTY BUDOWLANE DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2014 roku. Zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2014 roku. Zakup wiertnicy na podwoziu samochodowym.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 9.04.2014 roku. Zakup sprzętu laboratoryjnego wraz z meblami laboratoryjnymi.