PL | ENG

revitapark logo top

Dnia 4 lutego 2016roku, w sali wykładowej B1, odbyło się II Spotkanie Najemców Parku. W czasie spotkania przedstawiono nowym Najemcom Zespół Revita Park, który zarządza i opiekuje się obiektami Parku. Następnie zaprezentowano ofertę i nowe usługi jakie są wdrażane w ramach działalności Parku. Uczestnicy Spotkania zostali również zapoznani z ofertą Laboratorium. II Spotkanie Najemców było również okazją do wymiany spostrzeżeń na temat działalności Parku.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przybycie i aktywny udział.

We wtorek 8 grudnia 2015 roku odbyło się, na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego REVITA PARK, szkolenie na temat „Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy”. Organizatorem spotkania było Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji.

W minioną sobotę nasz Park odwiedzili przedstawiciele Kółka Przyrodniczego z Rybnika oraz Katowic. W czasie „Weekendowych warsztatów z chemią” (z cyklu „Poznajemy chemię"), szóstoklasiści, mieli okazję zobaczyć jak pracuje specjalistyczne laboratorium chemiczne – Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji działające na terenie Parku Przemysłowo – Technologicznego REVITA PARK. „Weekendowe warsztaty z chemią” prowadził dr inż. Bartosz Kowalski, konsultant naukowy Laboratorium oraz wykładowca na Politechnice Śląskiej.

Uczestnicy nie tylko zobaczyli podstawowy sprzęt laboratoryjny i przyswoili sobie podstawowe pojęcia chemiczne, ale również mogli przeprowadzić badania na specjalistycznych urządzeniach laboratoryjnych: ICP-OES, HPLC-UV-FL, GF-ASA, chromatografie jonowym.

Dzięki takim zajęciom, uczestniczący w warsztatach, zobaczyli jakie ma znaczenie i zastosowanie chemia w życiu codziennym. 

Nasz zespół uczestniczył dziś w Konferencji „Rewitalizacja z mieszkańcami”, która odbyła się w Bytomiu. Patronem tego wydarzenia było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Dzisiejsza konferencja ma charakter podsumowujący całego wydarzenia jakim było RE.Bytom trwający od 10 października do 14 października tego roku.  Organizatorem całego przedsięwzięcia były organizacje samorządowe. W ramach projektu odbyły się wycieczki: "Rynek i okolice" , "Rynek i okolice by night" warsztaty pod tytułem "Współprojektowanie przestrzeni miejskiej – jak zaprojektować miejsce?" , "Wymyśl Bytom". Odbył się również konkurs dla dzieci i młodzieży bytomskich szkół – „Mój Bytom”.

Niebawem, w ramach wymiany doświadczeń z zakresu rewitalizacji, do naszego Parku Przemysłowo-Technologicznego zawitają przedstawiciele MDM Miasto dla Mieszkańców oraz Pronobis Studio. 

W dniu dzisiejszym odbyła się w Chorzowie, organizowana przez naszego partnera - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych". Wiodącą problematyką tegorocznej Konferencji było przekształcanie terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną. Nasz Park oprócz możliwości prezentacji własnych osiagnięć był również sponsorem nagrody Ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo - badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE 2015. W imieniu Parku nagrodę wręczył Prezes spółki Optirem (operatora Parku) - Paweł Zieliński.