PL | ENG

revitapark logo top

Bioszkolenia

W dniach 23-25.05.2018 odbyła się kolejna edycja specjalistycznego kursu teoretyczno-praktycznego z zakresu chromatografii cieczowej HPLC, w ramach projektu Bioszkolenia.
Organizatorem szkolenia jest Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji. Uczestnicy warsztatu zdobywali wiedzę i umiejętności, z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej, pod okiem Pana mgr inż. Michała Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pierwszego dnia odbył się wykład na którym kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii, m.in. :
• Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego.
• Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska
• Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC).
• Chromatogram i opisujące go parametry.
• Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
• Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
• Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie.
• Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.
• Metody przygotowania prób do analizy.
• Problemy występujące podczas pracy z HPLC i sposoby ich rozwiązania

W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia:

Dzień II: oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych
• Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny)
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego
• Omówienie wyników badań

Dzień III: oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestnika szkolenia)
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej
• Omówienie wyników badań
• Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
• Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.
• Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.