PL | ENG

revitapark logo top

Laboratorium Analiz Chemicznych ,,RevitaLab” – Oferta dla uczelni.

Laboratorium ,,RevitaLab” chętnie nawiąże współpracę z placówkami naukowymi.

,,RevitaLab” to laboratorium, które zwraca szczególną uwagę rozwój swojego zaplecza naukowo-badawczego. Dlatego też z chęcią nawiązujemy nowe współprace z władzami uczelni w zakresie m.in.:

  • wymiany doświadczeń w ramach kształcenia młodzieży,
  • przeprowadzania szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych u potencjalnego pracodawcy,
  • ruchu naukowego tj. wykłady, udział w konferencjach naukowych, prezentacja aparatury pomiarowej i procesów pomiarowych na stanowiskach badawczych,
  • prowadzenia badań zleconych,
  • przygotowywania wspólnych projektów badawczych i prowadzenia wspólnych badań,
  • działań i przedsięwzięć organizowanych w zakresie transferu technologii i rozwoju działań biznesowych,
  • organizowanie staży pracowniczych,
  • przygotowywania wspólnych autorskich wykładów,
  • udziału w ważnych wydarzeniach organizowanych przez strony,
  • innych form współpracy.

Z naszym laboratorium współpracują już takie uczelnie jak: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Politechnika Śląska w Gliwicach.

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z naszym laboratorium, skontaktuj się z nami!

Napisz do nas maila na adres laboratorium@revitapark.pl