PL | ENG

revitapark logo top

Wizyty studyjne w ramach projektu „CHIP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”.

Szkolenie dotyczące norm betonowych PN-EN 206-1 oraz wybranych zagadnień dotyczących  norm PN-EN 13670, PN-EN 12504-1÷4

Treść aktualności:

Szkolenie odbyło się 30 marca 2017 roku w Parku Przemysłowo – Technologicznym Revita Park w Katowicach przy ul. Żelaznej 17.  Organizatorem szkolenia było Laboratorium AP Geotechnika wraz z Parkiem Przemysłowo-Technologicznym REVITA oraz Laboratorium Analiz Chemicznych RevitaLAB PARK.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej stosowania norm betonowych. Zrealizowane szkolenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie, ze strony projektantów, laboratoriów badawczych, wykonawców i inspektorów, dotyczące zagadnień związanych z najpowszechniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym, jakim jest beton.

Program szkoleń obejmował m.in. następujące tematy:

- Beton - klasyfikacja i wymogi wg PN-EN 206, założenia do Zakładowej Kontroli Produkcji - w tym szczegółowo ocena zgodności (obowiązek producenta), badanie identyczności (prawo odbiorcy), podstawowe zasady technologii betonu,

- beton - wykonawstwo konstrukcji budowlanych wg PN-EN 13670,

- kontrola wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję wg PN-EN 13791,

-  kontrola wytrzymałości betonu wg PN-EN 12504-1÷4 oraz interpretacja wyników badań wg między innymi PN-EN 13791,

- wybrane informacje na temat wyrobów betonowych, zapraw budowlanych oraz składników betonu (cement, kruszywa, domieszki, dodatki).

Szkolenie prowadził dr inż. Grzegorz Bajorek - absolwent Politechniki Rzeszowskiej, doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: technologia betonu - Instytut Techniki Budowlanej.