PL | ENG

revitapark logo top

Wizyty studyjne w ramach projektu „CHIP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”.

W dniach 9.05.2017 oraz 23.05.2017, w Parku Przemysłowo-Technologicznym RevitaPark odbyły się wizyty studyjne studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach realizowanego projektu „CHIP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”.
W ramach wizyt, naszym gościom została przedstawiony schemat funkcjonowania naszego Parku, w szczególności laboratorium Parku. Studenci mieli możliwość pracy na optycznym spektrometrze emisyjnym z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES, Perkin Elmer). Po zapoznaniu z budową aparatu i obsługą oprogramowania, wykonali oznaczenia 5 pierwiastków (wapnia, magnezu, sodu, potasu i glinu) w ekstraktach z różnych próbek gleby, celem porównania zawartości tych ważnych pierwiastków.
W kolejnym etapie zajęć, studenci wykonali analizę zawartości dwóch bardzo niepożądanych w środowisku pierwiastków – kadmu i ołowiu. W tym celu przeprowadzili oznaczenia techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GF-AAS, Perkin Elmer). Po krótkim zapoznaniu z budową aparatu i obsługą oprogramowania, studenci wykonali oznaczenia wspomnianych pierwiastków w tych samych próbkach gleb, aby zorientować się, czy obok niezbędnych mikroelementów w próbkach nie znajdują się również niepożądane pierwiastki.
Studentom została również przedstawiona budowa chromatografu jonowego (IC, Metrohm) oraz obsługa jego oprogramowania. Również i w tym przypadku studenci wykonali analizy przygotowanych próbek gleb, jednakże tym razem na zawartość anionów nieorganicznych (chlorki, fluorki, bromki, azotany(III), azotany(V), siarczany(VI) i fosforany(V)).
Na koniec wizyt studyjnych, każdy ze studentów odbył pojedynczo krótką rozmowę kwalifikacyjną, imitującą rzeczywistą rozmowę o pracę w laboratorium. Studenci zapoznali się z najczęściej zadawanymi pytaniami na tego typu rozmowach oraz uzyskali informacje o tym, w jaki sposób na takie pytania odpowiadać i na co zwrócić uwagę.